JADUAL  KEGIATAN USM STP SAHID TAHUN 2014/2015

 

 Masa Pendaftaran

 Jadual  Ujian 

Pengumuman Kelulusan 

 Gelombang I

 1 November 2013

 s.d 20 Januari 2014

23 November 2013

25 Januari 2014

maksimum tiga hari

setelah tes

 Gelombang II

21 Januari

s.d 20 April 2014 

22 Februari 2014

29 Maret 2014

26 April 2014

maksimum tiga hari

setelah tes 

 Gelombang III

21 April

s.d Agustus 2014 

24 Mei 2014

28 Juni 2014

30 Agustus 2014 

maksimum tiga hari

setelah tes